Facebook pixel

Tarot

Deze cursus is voor iedereen die wil leren kaartleggen met Tarot. Voorkennis is niet nodig.

Een reis door de Tarot leidt tot een ware ontdekking van jezelf. De Tarot is de brug tussen hemel en aarde, tussen ons onderbewuste en ons bovenbewuste, om zo door te dringen tot de kern van jezelf. De Tarot omschrijft heel helder de verschillende levensfasen en onze groei naar een hoger niveau van bewustzijn. De Tarot leidt ons doorheen levenservaringen als een soort inwijdingsweg naar wie we in de kern zijn, onze werkelijke Ik. Zo worden we ons bewust van onze levenslessen waardoor we spiritueel groeien en ons kunnen ‘ont-wikkelen’ tot ons Hogere Zelf.

Kaartleggen is een intuïtieve kunst, dus we ontwikkelen tegelijk onze intuïtie. De kaarten zijn een handig hulpmiddel bij het verkrijgen van inzicht in onszelf, in anderen, in de dingen die we meemaken in het leven en wat ons nog te wachten staat. Op die manier kunnen kaarten zin en betekenis geven aan ons leven.

Verloop van de workshop

Deel 1: Inleiding van de kaarten + Staven en Kelken

  • Ontstaansgeschiedenis van de Tarot.
  • Betekenis van de Grote Arcana.
  • Betekenis van de vier elementen staven (vuur), kelken (water), zwaarden (lucht), pentakels (aarde) van de Kleine Arcana. De Kleine Arcana verwijst naar alledaagse gebeurtenissen. Elk element is ingedeeld van aas tot tien en de hofkaarten schildknaap, ridder, koningin en koning.
  • Numerologie: Een basiskennis numerologie is noodzakelijk om de betekenis van de nummers van de kaarten te begrijpen.
  • Staven en Kelken van de Kleine Arcana: Uitleg over de symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van deze kaarten uit de Kleine Arcana.

Bij elke kaart horen opdrachten, adviezen en tips die ik heb opgesteld vanuit mijn ervaring als kaartlegster en als natuurgeneeskundig-energetisch therapeute die je thuis moet uitvoeren om de kaarten beter te leren kennen.

Deel 2: Zwaarden en Pentakels

  • Zwaarden en Pentakels van de Kleine Arcana: Uitleg over de symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van deze kaarten uit de Kleine Arcana.
  • De Grote Temperamententest om je eigen karakter te bepalen aan de hand van de vier elementen aarde, water, vuur en lucht die corresponderen met de vier kleuren van de Kleine Arcana.

Bij elke kaart horen opdrachten, adviezen en tips die ik heb opgesteld vanuit mijn ervaring als kaartlegster en als natuurgeneeskundig-energetisch therapeute die je thuis moet uitvoeren om de kaarten beter te leren kennen.

Beantwoorden van vragen en bespreking van de opdrachten/tips uit de vorige workshop.

Deel 3: De Grote Arcana

  • Uitleg over de prachtige symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van de 22 kaarten uit de Grote Arcana. De Grote Arcana verwijst naar belangrijke gebeurtenissen in het leven (transformatiefasen) en naar de verschillende levensfasen van de geboorte tot de dood.

Bij elke kaart horen opdrachten, adviezen en tips die ik heb opgesteld vanuit mijn ervaring als kaartlegster en als natuurgeneeskundig-energetisch therapeute die je thuis moet uitvoeren om de kaarten beter te leren kennen.

Beantwoorden van vragen en bespreking van de opdrachten/tips uit de vorige workshop.

Deel 4: Legpatronen, do’s en don’ts, ritueel en praktijk

Bespreking van zeven verschillende legpatronen en het veelgebruikte Keltisch Kruis. Ik leg ook de do’s en don’ts van kaartleggen uit. We vliegen er al direct in met het kaartleggen nu we alle kaarten kennen. Jij stelt de vragen gebaseerd op jouw persoonlijke situatie en ik begeleid je hierin. Een drietal kaartleggingen zijn dus inbegrepen!

Beantwoorden van vragen en bespreking van de opdrachten/tips uit de vorige workshop.

Als afsluiting doen we een ritueel gebaseerd op de vier elementen vuur, water, lucht en aarde die corresponderen met de indeling van de Kleine Arcana. Dit ritueel voeren we uit om je kaarten in te wijden, uit respect voor zowel de kaarten als de wijsheid die je hebt verkregen om jezelf en anderen te helpen.

300,- incl. boekje originele Tarot kaarten van Rider Waite.